Finansiniai sprendimai

 
   

Turite tikslą ir ieškote finansinių priemonių jam pasiekti?

Viena iš tokių priemonių – projektai paramai gauti. Mūsų darbas, priklausomai nuo Jūsų tikslo, gali prasidėti idėja ir baigtis galutine projekto ataskaita. Esame pasiruošę valdyti tiek visą procesą, tiek rasti sprendimų askiriems projektų etapams.

Padedame kokybiškai parengti ir suplanuoti projektą ir jo veiklas idėjos įgyvendinimui, jį koordinuoti ir administruoti, organizuoti viešuosius pirkimus, valdyti ir prižiūrėti finansinius srautus, tvarkyti dokumentaciją ir ataskaitas, bendrauti su priežiūros agentūra.

Svarbu suvokti, jog projekto įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo profesionalaus požiūrio į jo koordinavimą ir administravimą. Mes ateiname į pagalbą tvirtai žinodami, kaip valdyti visus su parama susijusius procesus ir esame pasiruošę užtikrinti Jūsų vykdomo projekto sėkmę.

   

Turime neįkainojamos patirties rengiant ir administruojant projektus pagal įvairias struktūrinės paramos priemones. Pateikiame dalį jų:

- Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje;
- Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse;
- E-verslas;
- Procesas LT;
- EQUAL;
- Naujos galimybės;
- Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas;
- Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas;
- Inogeb LT;
- Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
- Socialinio dialogo skatinimas ir kt.

 
  LTEN  
 

Business development solutions © 2008
E-sprendimas:
Justina Matusevičiūtė, Linas Šimkus